Internetpiraterij - voor de docent: beoordeling

 

De leerlingen hebben deze opdracht goed uitgevoerd als ze:

  • allemaal actief en enthousiast hebben meegewerkt aan het debat;
  • aan de hand van de in de les aangeboden informatie een duidelijk standpunt hebben ingenomen over de vraag in hoeverre downloaden internetpiraterij is;
  • dat standpunt met goede argumenten kunnen onderbouwen;
  • respect hebben getoond voor elkaars standpunten tijdens het debat.

 

verwante lessen

Login Form