Internetpiraterij - voor de docent: info

 
Producenten van films, muziek, Tv-programma’s  en software klagen dat ze inkomsten mislopen doordat mensen hun producten via internet verkrijgen zonder ervoor te betalen. Soms gaat deze internetpiraterij verder dan dat; gebruikers van internet bieden illegale kopieën van films, muziek en software gratis aan andere internetters aan door die kopieën te uploaden. .Met deze les stelt u de leerlingen in staat om zelf te bepalen wanneer het gratis downloaden van films, TV-programma’s, muziek en software toegestaan moet zijn en wanneer niet.

Voor deze les trekt u 1 lesuur uit, maar als er behoefte aan is, kunt u wat extra tijd inruimen voor het klassikale gedeelte van de les.

Plan van aanpak

 • U laat de leerlingen eerst kijken naar de begrippen en de video beijken. Laat daarna de leerlingen de bronnen individueel lezen. Ruim er 40 minuten voor in .
 • Daarna houdt u met de klas een debat zoals dat gevoerd wordt tijdens een uitzending van het radioprogramma Stand.nl. Trek voor deze activiteit 20 minuten uit, maar als blijkt dat de leerlingen meer tijd nodig hebben, laat u het debat enkele minuten langer duren.
 • De stelling waarover gedebatteerd wordt is: "Downloaden is diefstal." 
 • Stand.nl is op maandag t/m vrijdag tussen09,00 en 10,00 te beluisteren op NPO Radio1. De presentator leidt dit programma en voert samen met een of twee gasten een debat met luisteraars. U speelt in de klas de rol van presentator. Voordat u ermee begint, vraagt u twee leerlingen om als gast op te treden. U laat de ene gast vertellen waarom die het eens is met de stelling en de andere waarom die het oneens is met de stelling.
 • Daarna geeft u een korte inleiding op het programma en vertelt over welke stelling het programma zal gaan.
 • Dan laat u de twee gasten hun standpunt over de stelling uitleggen.
 • Vervolgens geeft u de andere leerlingen de gelegenheid om vragen aan de gasten te stellen en opmerkingen te maken over wat de gasten verteld hebben.
 • U sluit het programma af met een stemming. Vraag aan de leerlingen of zij het zelf eens of oneens zijn et de stelling en houd het aantal eens- en oneens-stemmen bij. De uitslag zet u op het bord.

 

Twee tips:

 1. Luister via de website van NPO Radio 1 naar een uitzending van Stand.nl als u dat programma nog niet goed kent.
 2. Neem het programma de klas op en zet het online.

De opdracht sluit aan bij het volgende kerndoel:

 • Kerndoel 38: De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met [diversiteit binnen de samenleving].

 

verwante lessen

Login Form