Internetpiraterij - eu-feiten

 
De Verenigde Staten en de Europese Unie wilden samen paal en perk stellen aan het illegaal downloaden en strenge straffen geven aan mensen die erop betrapt worden. Samen stelden ze hiervoor het  ACTA-verdrag op. In dat verdrag stond onder meer dat als je drie keer betrapt wordt, je de rest van je leven geen toegang meer zal hebben op tot internet.

Het verdrag werd echter in 2012 door de EU verworpen en is dus helemaal niet doorgegaan. De EU wilde illegaal downloaden alleen bestraffen door mensen die erop betrapt worden, een tijd land  langzaam internet te geven. Alleen na een goed onderzoek zouden zware overtreders gestraft worden met afsluiting.

Veel mensen in de EU vinden dat met deze regels de privacy geschonden wordt. Om na te gaan of iedereen zich aan die regels houdt, let men erop wat internetgebruikers online allemaal doen.. Technisch kan dat wel, maar het kost veel geld om dat te doen.

De EU wil illegaal downloaden ook tegengaan door de mensen er op te wijzen dat illegaal downloaden een misdrijf is.

In 2014 heeft Nederland het illegale downloaden verboden nadat het Hof van Justitie van de EU Nederland hiertoe had opgeroepen.

hofHet Hof van Justitie

 

verwante lessen

Login Form