Godsdienst op school - voor de docent: info

 
Voor deze les trekt u 1 lesuur uit.

In deze les laat u de leerlingen nadenken over de volgende vraag en laat hen daar hun antwoord op geven: "Moeten bijzondere scholen alleen lesgeven over hun eigen godsdienst of over alle vijf grote godsdiensten van de wereld, namelijk: boeddhisme, christendom, hindoeïsme, islam en jodendom?"

Wellicht zitten er leerlingen in de klas die een andere godsdienst hebben dan het christendom of de islam. Hun inbreng kan een verrijking zijn voor de uitkomst van de schrijfopdracht in de les.

Plan van aanpak

  • Eerst laat u de leerlingen de bronnen individueel lezen. Trek voor deze activiteit 30 minuten uit.
  • Daarna deelt u de klas in groepen van vier in voor de groepsactiviteit. Iedere groep schrijft een brief aan de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan de Europese Commissie. Hun adressen staan onder deze instructie. Ruim voor dit gedeelte van de groepsactiviteit 20 minuten in.
  • Ten slotte laat u van iedere groep een leerling hun brief voorlezen.

De adressen:

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Europese Commissie
Karel de Grotegebouw
Wetstraat 170
1040 Brussel
België

Tip:
U kunt de leerlingen na het lezen van de bronnen ook laten nadenken over de vraag of binnen de EU bijzondere scholen moeten worden afgeschaft of niet. Volg dan de aanpak, zoals hierboven uitgelegd. Hierbij zij wel bij opgemerkt dat een dergelijke maatregel ingaat tegen Artikel 23 van de Nederlandse grondwet en enkele artikelen uit het Europese mensenrechtenverdrag (zie bron: eu-feiten).

Deze opdracht sluit aan bij:

  • Kerndoel 38: De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.

 

verwante lessen

Login Form