Godsdienst op school - eu-feiten

 
In 1950 hebben landen in Europa het "Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele (= belangrijkste) Vrijheden" aangenomen. Het verdrag is daarna nog aangevuld. Het is nu een deel van de regels van de Europese Unie. Ieder land dat toe wil treden tot de Europese Unie moet het verdrag hebben ondertekend.

Twee artikelen uit het verdrag hebben te maken met onderwijs en godsdienst.

Artikel 9: vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst
"Je mag je eigen gedachten hebben, je geweten volgen en je eigen godsdienst hebben. Je mag ook een andere godsdienst kiezen.
Je mag je eigen godsdienst belijden in je eigen kring en in het openbaar. Je mag onder meer andere mensen iets bijbrengen over je godsdienst."

kindbidden

Artikel 2 uit het eerste protocol uit 1952: recht op onderwijs
"Als iemand onderwijs wil volgen, mag niemand dat tegenhouden."

 

verwante lessen

Login Form