Godsdienst op school - bron: godsdienstonderwijs in Frankrijk

 
Nederlanders denken soms dat er geen bijzonder onderwijs bestaat in Frankrijk. Dat is niet waar. Bijzondere scholen zijn er wel degelijk. De meeste bijzondere scholen zijn katholiek, want van de Fransen is het overgrote deel rooms-katholiek.

In Frankrijk moeten alle kinderen naar een openbare school. En dan liefst een school vlakbij hun woonplek. Toch doen niet alle kinderen dat. Ouders die dat per se willen, sturen hun kinderen naar een bijzondere school. Wel moeten ze daar veel  geld voor betalen, terwijl het openbaar onderwijs gratis is. Toch zijn bijzondere scholen in Frankrijk steeds populairder geworden. In Frankrijk zitten ongeveer 12 miljoen leerlingen op een basisschool of een school voor voortgezet onderwijs. Tussen 2010 en 2019 steeg het aantal leerlingen dat naar een bijzondere school ging met 100.000. In 2019 ging een op de zes leerlingen naar een bijzondere basisschool of bijzondere school voor voortgezet onderwijs. In hetzelfde jaar zat van alle leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs 22% op een katholieke school. In Parijs was dat zelfs 35%.

In de Parijse voorstad Poissy staat de Institut Notre Dame de Poissy. Op deze bijzondere basisschool wappert net als op alle andere Franse scholen de Franse vlag. Maar wie goed kijkt, ziet ook in een perkje onder een eikenboom op het terrein een beeld van de maagd Maria, de moeder van Jezus. Hieraan kun je zien dat het een rooms-katholieke basisschool is.

mariabeeld
Adam Sefnaj, 11 jaar komt uit een moslimgezin. Toch zit hij op deze school omdat die vlak bij zijn woonplaats staat en omdat zijn moeder dat wilde. Ze legt uit waarom. Na de lessen worden de kinderen op deze school goed bezig gehouden tot ze door hun ouders worden opgehaald. Ook vindt ze het belangrijk dat “kinderen zich netjes gedragen en geen straattaal gebruiken. Daar letten ze hier op.” Ook zorgen ze er volgens haar voor dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen. Dat het een rooms-katholieke school is, vindt ze helemaal niet erg want leerlingen op deze school hoeven de catechisatie (lessen in de rooms-katholieke geloofsleer) niet te volgen. Wel moeten alle leerlingen kennis maken met de christelijke cultuur.

Krijgen leerlingen op Franse openbare scholen geen lessen in godsdienst? Zeker wel. Ze moeten allemaal kennismaken met het jodendom, het christendom en de islam. De drie godsdiensten die maar één god kennen.

Ook de kosten, ruim 2.000 euro per leerling per schooljaar, vinden de ouders van Adam geen punt want, zegt zijn vader, deze school houdt rekening met de wensen van de ouders van de leerlingen. “De klant is hier koning.”

Naar: ‘Frankrijk heeft ook bijzonder onderwijs, en het groeit’ op https://www.trouw.nl/buitenland/frankrijk-heeft-ook-bijzonder-onderwijs-en-het-groeit~b15b7ef3/

verwante lessen

Login Form