Godsdienst op school - bron: vrijheid van onderwijs


In Nederland sticht en bestuurt de overheid scholen. Die scholen worden ‘openbaar’ genoemd. In Artikel 23 van de Nederlandse grondwet staat dat elke groep zijn eigen scholen mag oprichten. Als die scholen goed onderwijs geven betaalt de regering de kosten. Daarom zijn er nu protestantse scholen, rooms-katholieke, joodse en islamitische scholen. Al deze scholen heten ‘bijzondere scholen’.

islamitischonderwijs

Je kunt het ook zó zeggen: Nederland kent openbaar en bijzonder onderwijs.
Bijzondere scholen mogen leerlingen en docenten weigeren die niet voldoen aan het geloof die de scholen hebben. Inderdaad zijn er scholen die dat wel eens doen. Dezelfde scholen hebben strenge regels hebben voor kleding die leerlingen moeten dragen in de klas of waar jongens en meisjes gescheiden zijn.

De meeste scholen hebben dit soort regels niet, laten ook iedere leerling en docent toe en je krijgt er les over verschillende godsdiensten.
Ook in België is er openbaar en bijzonder onderwijs. Wel wordt het openbaar onderwijs ‘officieel’ genoemd en het bijzonder onderwijs ‘vrij’.

 

verwante lessen

Login Form