Fort Europa - bron: het beleid van amsterdam


Moet de Europese Unie meer of minder migranten uit Oost-Europa en elders in de wereld binnenlaten? En waarom dan? En wanneer mag je migranten van elders in de wereld die al in de EU zijn, wegsturen naar hun eigen land? Daar praten bestuurders van Nederland, van andere landen van de EU en van de EU zelf (Europees Parlement, Europese Commissie) geregeld over. Soms gaat het er hard aan toe als bestuurders met hun standpunt lijnrecht tegenover elkaar staan en elkaar geen duimbreed willen toegeven.  En ondertussen proberen mensen naar de EU te komen via de Balkan, Turkije of de Middellandse Zee.

Wie denkt dat dit vraagstuk alleen iets van deze eeuw is, heeft het mis. Het heeft de afgelopen eeuwen vaker gespeeld in Europa, bijvoorbeeld in Amsterdam.


Gesloten stad
De stad Amsterdam heeft in de 16e eeuw zo'n 35.000 inwoners. Via de landzijde kun je alleen overdag en te voet de stad in via drie stadspoorten. ’s Nachts zijn de poorten gesloten. De controle aan de poort is streng, dus lang niet iedereen mag de stad in.  Vreemdelingen mogen slechts twee dagen blijven.  Eenmaal in de stad toegelaten, mogen vreemdelingen zich er vrij bewegen net als de andere bewoners. Veel vreemdelingen overtreden de regels die voor hen gelden door langer dan twee dagen in de stad te blijven. Van tijd tot tijd worden grote groepen vreemdelingen de stad uitgestuurd. Begaat een vreemdeling in de stad een misdrijf, dan wordt deze zwaarder gestraft dan een inwoner die hetzelfde misdrijf heeft begaan.

Open stad
In de loop van de 17e en 18e eeuw heeft Amsterdam zo'n 200.000 inwoners. De Grachtengordel is voltooid en ligt er min of meer bij zoals we die nu kennen. Ook heeft de stad vijf toegangspoorten: Haarlemmerpoort, Leydsche poort, Utrechtse poort, Weesperpoort en Muiderpoort. Deze poorten zijn ook ’s nachts open, een groot verschil met de 16e eeuw. Van andere steden zijn de poorten ’s nachts wel dicht.

amsterdamEen schilderij van Adrianus Eversen met de Weesterpoo

In Amsterdam doen winkels, kantoren en werkplaatsen waar goederen worden gemaakt, goede zaken. Werk is er volop zodat veel stadsbewoners een goed belegde boterham kunnen verdienen. Kortom: de economie van Amsterdam bloeit. Dit dankzij het feit dat vreemdelingen welkom zijn in de stad als ze er willen werken en wonen. Maar nog steeds worden vreemdelingen die naar de stad komen, gecontroleerd aan de poort waar ze de stad in willen gaan. Daarbij moesten ze een bepaald bedrag betalen aan de poortwachters om recht te krijgen tot toegang tot de stad. Wie dat niet kan, mag de stad niet in.

verwante lessen

Login Form