Fort Europa - dit ga je doen


werkinuitvoeringeenuurVoor deze les trekt je juf of meester 1 lesuur uit. Deze les bestaat uit twee delen. In he eerste deel werk je alleen, in het tweede met de hele klas. Wat je in het tweede deel gaat doen, lees je hieronder.

  • Kijk naar de video.
  • Lees de bronnen, Je krijgt er 40 minuten de tijd voor.

Je juf of meester vraagt alle leerlingen om aan te geven of de EU meer of minder migranten moet binnenlaten. Aan de hand van de antwoorden deelt je juf of meester de klas in twee groepen in: A en B.

  • Vind je dat de EU meer migranten moet binnenlaten, ga dan naar groep A
  • Vind je dat de EU minder migranten moet binnenlaten, ga dan naar groep B.
  • Kies binnen je groep iemand uit die met de leerling uit de andere groep in debat gaat over de vraag of de EU meer of minder migranten moet binnenlaten.
  • Deze twee leerlingen voeren hun debat. Hier ruimt je juf of meester 20 minuten voor in.
  • Je mag tijdens het debat vragen stellen aan de leerlingen die het debat voeren.
  • Als de twee leerlingen die het debat het niet met elkaar eens worden, is dat helemaal niet erg. Ook de bestuurders van Nederland en de EU hebben soms de grootste moeite om te bepalen wat ze eigenlijk aan willen met de migranten die de EU binnen proberen te komen.

 

verwante lessen

Login Form