Fort Europa - voor de docent: beoordeling

 
Het debat is goed verlopen als:

  • de leerlingen hun standpunt hebben verdedigd met argumenten die gebaseerd zijn op de informatie die in de les zijn verwerkt;
  • de leerlingen blijk hebben gegeven van respect voor elkaars standpunt en de argumentatie die ter verdediging van dat standpunt.

Als het de leerlingen niet lukt om een compromis te bereiken, is het debat zeker niet mislukt. Ook politici in Nederland en in de Europese Unie hebben moeite met het uitstippelen van ee migratiebeleid waarin alle partijen zich kunnen vinden.

 

verwante lessen

Login Form