Feesten in de Europese Unie - voor de docent: info

 

  • Trek voor deze les 1 lesuur uit. Laat de leerlingen in tweetallen aan de opdracht in de les werken. Het is handig als leerlingen voor deze les een PC, tablet of smartphone kunnen gebruiken.

  • Laat de leerlingen aan de slag met de bronnen gaan en laten zoeken naar interessante feestdagen in landen van de Europese Unie op https://www.beleven.org/feesten/lijsten/landen.php?land=Europese+Unie.

  • Ruim voor het lezen van de bronnen en het raadplegen van de website met de feestdagen 30 minuten in. De resterende tijd van het lesuur is bestemd voor het maken van de kalenders.

    Tip: Op de lijst van feestdagen op https://www.beleven.org/feesten/lijsten/landen.php?land=Europese+Unie staan zowel feestdagen die in slechts één EU-land worden gevierd (zoals Quatorze Juillet in Frankrijk) als feestdagen die in veel EU-landen worden gevierd (zoals Maria Hemelvaart op 15 augustus). Geef leerlingen de aanwijzing dat ze vooral moeten kijken naar feestdagen die in veel verschillende EU-landen worden gevierd.

  • Als iedereen klaar is, laat u de kalenders aan de klas zien. Dan kunt u proberen samen met de hele klas een alternatieve kalender van feestdagen in Nederland te maken.

 

Deze opdracht sluit aan bij:

  • Kerndoel 38: De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.

 

verwante lessen

Login Form