Europees monument voor dieren - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen hebben gezien op welke manieren dieren dienstbaar zijn aan mensen.
  • De leerlingen hebben gezien dat en waarom dieren hun dienstbaarheid aan mensen soms moeten betalen met hun leven.
  • De leerlingen hebben gezien waarom mensen het soms moreel bezwaarlijk vinden dat dieren worden gebruikt om in menselijke behoeften te voorzien.
  • De leerlingen kunnen in beeld en tekst uiting geven aan waardering voor en dankbaarheid jegens dieren die dienstbaar zijn aan mensen.

 

verwante lessen

Login Form