Europees monument voor dieren - voor de docent: info

 

Trek voor deze les 1 uur uit.

Deze les is bedoeld om leerlingen ervan bewust te maken hoe belangrijk dieren die mensen gebruiken voor ons welzijn zijn. We zijn wat dat betreft sterk afhankelijk van deze dieren. Daar staan we zelden bij stil. Ook zijn waardering voor en dankbaarheid jegens deze dieren vaak verre te zoeken. Daarom is ervoor gekozen dat leerlingen deze dieren in het zonnetje te zetten door monumenten voor deze dieren te laten ontwerpen.

Plan van aanpak:
U verdeelt de klas in groepen van twee of drie. U geeft iedere groep een vel papier en kleurpotloden, -pennen of -stiften.
De leerlingen van iedere groep spreken onderling af wie welke bron leest van de eerste drie bronnen. Ze lezen de bron of bronnen die ze gekozen hebben.
Daarna lezen ze de vierde bron en de EU-feiten.

De leerlingen van iedere groep spreken onderling af voor welke van de vijf groepen dieren in de vierde bron kiezen ze een van de vijf dierengroepen en gaan ze een Europees Dierenmonument ontwerpen.

Als iedereen hiermee klaar is, bekijkt u de monumenten. Loof een leuke prijs uit voor het origineelste ontwerp.
Maak samen met de leerlingen een muurtentoonstelling van de ontwerpen voor monumenten.


Deze les sluit aan bij de volgende kerndoelen:

  • Mens en Samenleving 37: De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en  normen.
  • Kunstzinnige Oriëntatie 54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

 

verwante lessen

Login Form