Europees monument voor dieren - dit ga je doen


werkinuitvoeringeenuurVoor deze les krijg je 1 uur de tijd. Eerst deelt je juf lof meester de klas in groepen van twee of drie in. Daarna geeft hij of zij elke groep een vel papier en kleurpotloden, kleurpennen of kleurstiften.

Dan aan de slag:

  • Lees de eerste drie bronnen. Die gaan over drie dieren die een monument hebben gekregen. Verdeel de bronnen onderling. Misschien brengt het lezen van de bronnen je op een idee voor het bedenken van een eigen dierenmonument.
  • Lees bron 'Dieren waar veel mensen aan te danken hebben.' Die gaat over vijf groepen dieren die op een of andere manier belangrijk zijn voor mensen, maar die nog geen monument hebben.
  • Spreek met elkaar af welke groep dieren in de bron een Europees monument verdient. Zoek dus de groep dieren uit die jullie het meest aanspreekt.
  • Ontwerp voor deze groep dieren je Europees monument.
  • Laat je ontwerp aan je juf of meester zien.
  • Maak met de klas een muurtentoonstelling op school met de ontwerpen voor monumenten die jullie hebben gemaakt.

Succes!

 

verwante lessen

Login Form