De naam Europa - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen kunnen twee verklaringen geven voor het ontstaan van het woord ‘Europa’.
  • De leerling hebben gezien dat de Nederlandse taal woorden bevat die van het Grieks zoals het in de Oudheid werd gesproken zijn overgenomen of zijn afgeleid van woorden uit die oude taal.
  • De leerlingen kunnen meerdere andere voorbeelden noemen van elementen uit de Griekse cultuur in de Oudheid die door hedendaagse Europese culturen zijn overgenomen
  • De leerlingen kunnen uitleggen waarom die oude cultuur bakermat van de Europese beschaving wordt genoemd.

verwante lessen

Login Form