De naam Europa - voor de docent: info

 
Deze les laat zien dat we de naam ‘Europa’ waarschijnlijk te danken hebben aan een verhaal uit de Griekse mythologie, al zeggen sommige deskundigen dat de naam is afgeleid van het Assyrische woord ‘ereb’, dat ‘westen’ of ‘zonsondergang’ betekent. Maar ook als deze laatste verklaring de juiste blijkt te zijn, blijft staan dat culturen in Europa, ook die van Nederland, heel wat zaken heeft overgenomen uit de oude Griekse cultuur, toen het verhaal van ‘Europa’ is ontstaan.

Plan van aanpak

  • Toon voor u aan de les begint de video.
  • Deel de klas in twee- of drietallen in.
  • Geef iedere groep een vel papier en kleurpotloden of kleruenstiften of -pennen.
  • Laat alle groepen de drie bronnen lezen. Trek er 30 minuten voor uit.
  • Daarna laat u de leerlingen twee tekeningen maken, een bij het verhaal waar de naam ‘Europa’ vandaan zou komen en een met een ander element uit de Griekse cultuur in de Oudheid die in onze cultuur nog terug te vinden is. Trek voor deze activiteit 30 minuten uit.
  • Ten slotte verzamelt u alle tekeningen en kijkt ze na.


Tip:  U kunt leerlingen vragen om een strip te tekenen met het verhaal van Zeus en Europa. Het verhaal in de eerste bron bestaat uit zes alinea’s. Verdeel de klas in zes groepen en laat iedere groep een alinea in het verhaal tekenen.

Deze opdracht sluit aan bij:

  • Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
  • Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
  • Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

 

verwante lessen

Login Form