De naam Europa - bron: griekse woorden

 
De Griekse taal werd in de Oudheid in een ander alfabet geschreven dan in het onze, in het Griekse alfabet. Ook nu is dat het geval. Daardoor lijkt het Grieks moeilijk om te leren. Maar als je het Griekse alfabet goed kent en Griekse teksten bekijkt, zul je er woorden in vinden die je al kent. Want die woorden hebben we in het Nederlands ook.

Neem bijvoorbeeld het woord ‘metamorfose’. Dat is Grieks voor ‘gedaantewisseling’. In Griekse godenverhalen komt dit woord vaak voor, alleen al omdat Zeus andere gedaantes kan aannemen. Hier heb je een voorbeeld van gezien in het verhaal over Zeus en Europa.

Een ander voorbeeld is ‘oceaan’. Dit woord is afgeleid van het Griekse woord Okeanos’. Dit woord was de naam van een Griekse zeegod met een reusachtige gestalte en lichaamskracht. Hij is het symbool van de wereldzee. Volgens de oude Grieken en Romeinen was die wereldzee een reusachtige rivier die helemaal rond de platte wereldschijf stroomde. Okeanos regelde daarnaast ook de opkomst en ondergang van de hemellichamen: Helios (de zon), Selene (de maan) en de sterren.

okeanos
Dan zijn er ook Nederlandse woorden die ontstaan zijn door twee of meer Griekse woorden samen te voegen. Een voorbeeld hiervan is ‘alfabet’. Dit woord is gemaakt uit de woorden ‘alfa’ en ‘bèta’. Dat zijn de namen van de eerste twee letters het Griekse alfabet.

Het woord ‘helikopter’ is samengesteld uit de Griekse woorden ’helikas’ (wiek) en ‘ptero’ (vleugel).

En je kent vast het woord 'democratie', samengesteld uit de Griekse woorden 'demos' (volk) en 'kratos' (macht).

verwante lessen

Login Form