De naam Europa - bron: de oude grieken

 
Griekenland ligt ten westen van Turkije. Het vormt het zuidelijke deel van de Balkan in Zuidoost-Europa. Het Griekse grondgebied omvat ook ruim 2000 eilanden in de Egeïsche en de Ionische Zee. Hiervan zijn er slechts 170 bewoond. Het hoogste punt in Griekenland is de top van de berg Olympus. Die steekt 2.918 meter boven de zeespiegel uit.

In dit land ontstond meer dan vierduizend jaar geleden een beschaving die periodes met grote bloei kende. Van die beschaving hebben culturen in Europa later veel dingen overgenomen. Zoveel zelfs dat het Griekenland uit de klassieke oudheid wel de bakermat of geboorteplaats van de Europese beschaving wordt genoemd. De oude Grieken blonken uit in filosofie, geneeskunde, wiskunde en sterrenkunde. In hun steden hadden burgers inspraak bij het bestuur van hun stad. Daarmee was er voor het eerst sprake van democratie.

Zoals gezegd vinden we in de Europese culturen van nu nog veel sporen terug van de cultuur van de Griekse cultuur in de Oudheid. Enkele voorbeelden: Europese schrijvers gebruiken en bewerken verhalen en toneelstukken die in de Oudheid door Grieken zijn geschreven. Veel schilders en beeldhouwers hebben de Griekse kunst als voorbeeld voor hun werk gebruikt. En vergeet vooral niet de democratie, het bestuur met volksvertegenwoordiging in Europa. Dat hebben we min of meer afgekeken van het bestuur van de oude Griekse steden.

acropolisDe Acropolis in Athene was het symbool voor de politieke macht in het oude Griekenland

verwante lessen

Login Form