Nederland op het spoor - voor de docent: info


Voor deze les trekt u 1 uur uit.

Plan van aanpak:

De opdracht in de les bestaat uit twee delen. Deel de klas in in twee- of drietallen in. Geef  iedere groep een vel A3-papier en kleurpotloden of kleurenpennen of -stiften.

Deel 1 van de opdracht.

  • Trek er 30 minuten voor uit.
  • Laat de leerlingen de bronnen raadplegen. Dat wil zeggen:
  • Ze bladeren de vier bronnen door
  • Ze kiezen een bron uit en lezen die goed door.
  • Nadat ze dat gedaan hebben, kiezen ze een voorwerp of onderwerp uit de bron die ze willen afbeelden op een treinwagon.

Deel 2 van de opdracht.

  • Trek er 30 minuten voor uit..
  • De leerlingen maken een ontwerp voor een reclameafbeelding met daarin het voorwerp of onderwerp dat ze gekozen hebben.
  • Zodra iedereen klaar is, bekijkt en beoordeelt u de ontwerpen.


De opdracht sluit aan bij:

Kerndoel 54

  • De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Kerndoel 55

  • De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

verwante lessen

Login Form