Europa in dichtvorm - voor de docent: info


Voor deze les trekt u 1 uur uit.

Op twitter en SMS kunnen de leerlingen hun lofzang of hekeldicht in meerdere berichten vormgeven. Begeleid leerlingen waar nodig bij het aanmaken van een twitteraccount. Is er een smartboard beschikbaar, dan kunt u een en ander klassikaal aanschouwelijk maken. Ook kunt u dan wellicht met de klas gezamenlijk een twittergedicht maken.

Plan van aanpak:

  • Deel de klas in tweetallen in.
  • Laat de leerlingen de bron over lofzangen en hekeldichten lezen.
  • Daarna moet elk tweetal onderling afspreken wie de tweede bron leest en wie de derde.
  • Vervolgens moet elk tweetal bepalen of ze een lofzang op de EU gaat maken of een hekeldicht.
  • Ze leerlingen maken hun gedicht.
  • Als iedereen klaar is, bekijkt u de gedichten van de tweetallen.

 

Deze opdracht sluit aan bij:
Kerndoel 54

  • De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

verwante lessen

Login Form