Europa in dichtvorm - bron: tegen de Europese Unie


Lid zijn van de EU kost elk EU-land geld. Jaarlijks draagt de regering een bedrag af aan de EU. Voor Nederland is dat al gauw meer dan honderd euro per hoofd van de bevolking per jaar. Het geld dat de EU van alle leden ontvangt, gebruikt ze voor steun aan leden die daar behoefte aan hebben. Die steun is voor de aanleg van wegen, voor onderwijs en voor andere zaken die het land nodig heeft. Wel krijgt el EU0land ook geld van de EU. Maar soms is dat minder dan wat het land aan de EU betaalt. Als dat het geval is, kun je je afvragen of dat wel zo slim isj, of het geld dat het land betaalt wel goed besteed wordt en gemist kan worden. Tegensjtanders van de EU vinden het voor hun land al gauw te duur om lid te zijn van de EU. Dat was ook een reden waarom tegenstanders van de EU in Groot-Brittannië eisten dat hun land de unie verliet en op 31 januari 2020 hun zin kregen.

tegeneuTegenstanders van de EU zeggen ook dat de landen van de EU steeds meer dingen met elkaar afspreken waardoor hun land steed meer rekening moet houden met wat de andere EU-landen willen. Steeds meer regels die alleen voor Nederland gelden, worden vervangen door regels van de EU. Neem bijvoorbeeld het Nederlandse drugsbeleid. Je mag in speciale winkels de softdrug wiet kopen. In de meeste andere EU-landen is het kopen en verkopen van wiet helemaal verboden. Daardoor is het voor Nederland lastig om de verkoop van wiet te blijven toestaan. Tegenstanders van de EU willen voorkomen dat wetten die alleen in hun land gelden langzaam en ongemerkt plaatsmaken voor wetten die in de hele EU gelden. Voor sommige Britten was ook dit een reden om te eisen dat hun land de EU verlaat.

verwante lessen

Login Form