Europa in dichtvorm


Sommige mensen zien de Europese Unie wel zitten. Die willen zelfs nog meer samenwerking tussen de landen van de EU. En nog meer ‘Brussel’. Dat wil zeggen dat het EU-bestuur in Brussel meer bevoegdheden moet krijgen en de regering van elke lidstaat minder. Ten slotte vinden ze het prima als de EU er een of meer lidstaten bij krijgt.

Anderen willen juist minder samenwerking. Ze willen dat hun regering meer zaken zelf kan regelen en dat ‘Brussel’ minder bevoegdheden heeft. Ook vinden ze de EU al groot genoeg of vinden zelfs dat er een of meer landen uit moeten. Er zijn zelfs mensen die vinden dat hun land uit de EU moet. In Groot-Brittannië hebben mensen die dat willen, hun zin gekregen. Vanaf 31 januari 2020 is hun land geen lid meer van de EU.

brexit

Hoe kijk jij tegen de EU en ‘Brussel’ aan? Moet het allemaal meer of juist minder? En mag de EU wat jou betreft groter worden of niet?opdrachtDat ga je aan anderen duidelijk maken door middel van een oude dichtvorm in een modern jasje.
Maak een lofzang of een hekeldicht op de EU in sms- of twittervorm. Op die manier geef je aan hoe je over de EU denkt. In de bronnen vind je alle informatie die je voor de opdracht nodig hebt.werkinuitvoering

 • eenuurVoor deze les krijg je een uur de tijd. Maak de opdracht samen met een klasgenoot.
 • Je juf of meester deelt de klas in tweetallen in.
 • Lees de eerste bron.
 • Spreek af wie de tweede bron leest en wie de derde.
 • Lees de bron die je gekozen hebt.
 • Overleg of jullie gedicht voor of tegen Europa gaat worden
 • Kies of het een SMS-gedicht of een twittergedicht gaat worden
 • Schrijf het gedicht.
 • Laat je gedicht lezen door je juf of meester.


Lofzang
Een lofzang of ode is een gedicht waarmee je iemand of iets prijst. Als je een ode schrijft, gebruik je mooie woorden om het onderwerp van je ode te eren. In de eerste eeuw voor Christus schreven Griekse dichters al odes.
Behalve een gedicht kan een ode ook een muziekstuk zijn. En natuurlijk kun je een geschreven ode op muziek zetten en zingen. Voorbeelden hiervan zijn clubliederen van voetbalclubs als Feijenoord en Ajax. Als je op TV of in een stadion een voetbalwedstrijd ziet, hoor je vast wel af en toe jhet clublied van de thuisploeg en van de bezoekende ploeg door het stadion schallen.

versvorm

Hekeldicht
Een hekeldicht is het tegenovergestelde van een lofzang of ode. In een hekeldicht wordt iets of iemand op de hak genomen. Dwaasheden en misstanden worden in zo'n gedicht op een scherpe manier onder woorden gebracht. Als vorm bestaat het hekeldicht ook al lang. De Nederlandse schrijver en dichter Joost van den Vondel (1587-1679) bijvoorbeeld schreef al zulke gedichten.
Hieronder een voorbeeld van een modern hekeldicht uit 2003.

Leve het profvoetbal!

Oranje had zowaar weer eens gewonnen
Met matig spel, moest worden vastgesteld
Wat was hierop des captains commentaar?
“De bal kon niet goed rondgaan op dit veld”
Ze waren niet zo denderend begonnen
Maar dat had men ook achteraf voorspeld
Het was van meet af aan al zonneklaar:
De bal kon niet goed rondgaan op dit veld
Ze staan daar niet voor twee consumptiebonnen
Da’s waar en dat mag ook wel eens vermeld
Maar nu was het toch werkelijk te zwaar:
De bal kon niet goed rondgaan op dit veld
Supporters, wees toch niet zo onbezonnen!
Staak toch uw loos gekanker en bedaar!
De bal kon niet goed róndgaan op dit veld!

Door: Ko de Laat

Het is aan jullie om een lofzang of hekeldichtin SMS-vorm of Twittervorm te maken op de Europese Unie.
Heb je zelf al een twitteraccount? Zo ja, dan kun je die gebruiken om je twittergedicht te maken. De lofzang of het hekeldicht kan bestaan uit meerdere tweets onder elkaar. Heb je nog geen twitteraccount, vraag dan aan iemand om te helpen om er een te maken.Dat Nederland lid is van de EU, heeft zijn voordelen. Dat merk je in het dagelijks leven. We noemen er enkele:

 • vooreuJe kunt goedkoop modiel bellen binnen de EU.- Je kunt makkelijk naar een ander EU-land reizen en zelfs makkelijk naar een ander EU-land verhuizen .
 • Het kost weinig moeite om zaken te doen met mensen in andere EU-landen. Dat merk je v ooral als je vanuit een land met de euro zakendoet met een ander land dat de euro heeft. Je hoeft dan niet te hannesen met wisselkoersen. Dat moet nog steeds wel als je vanuit Nederland zakendoet met Denemarken, Polen of een ander EU-land met een eigen mkunt.
 • Je hoeft niet bang te zijn dat er oorlog uitbreekt in de EU. De kans dat dit gebeurt, is te verwaarlozen.
 • Je mag binnen de EU denken, zeggen en doen wat je wil. Je hebt dankzij de EU ook andere  rechten die niemand van je mag afpakken.
 • De landen van de EU hebben een democratisch gekozen bestuur.
 • Alle burgers van de EU kunnen in redelijke welvaart leven.  Armoede zoals je in landen buiten de EU ziet, kom je hier vrijwel niet tegen. Dat is mede te danken aan de lagen prijzen van voedingswaren en andere dingen die je dagelijks nodig hebt. Die spullen zijn zo goedkoop omdat ze zonder extra kosten grenzen binnen de eu mogen worden verhandeld.
 • In de EU leven bijna een half miljard mensenj. Die hebben vrijwel allemaal redelijke welvaart en kunnen dus veel spullen kopen. Alleen al daarom speeltde EU  een belangrijke rol in de economie van de hele wereld .

Al deze voordelen zijn natuurlijk niet van de ene op de andere dag tot stand gekomen. Er ging veel overleg tussen de Europese landen aan vooraf. Het duurde soms lang voordat de landen het eens waren. Maar de resultaten mochten er zeker zijn.Lid zijn van de EU kost elk EU-land geld. Jaarlijks draagt de regering een bedrag af aan de EU. Voor Nederland is dat al gauw meer dan honderd euro per hoofd van de bevolking per jaar. Het geld dat de EU van alle leden ontvangt, gebruikt ze voor steun aan leden die daar behoefte aan hebben. Die steun is voor de aanleg van wegen, voor onderwijs en voor andere zaken die het land nodig heeft. Wel krijgt el EU0land ook geld van de EU. Maar soms is dat minder dan wat het land aan de EU betaalt. Als dat het geval is, kun je je afvragen of dat wel zo slim isj, of het geld dat het land betaalt wel goed besteed wordt en gemist kan worden. Tegensjtanders van de EU vinden het voor hun land al gauw te duur om lid te zijn van de EU. Dat was ook een reden waarom tegenstanders van de EU in Groot-Brittannië eisten dat hun land de unie verliet en op 31 januari 2020 hun zin kregen.

tegeneuTegenstanders van de EU zeggen ook dat de landen van de EU steeds meer dingen met elkaar afspreken waardoor hun land steed meer rekening moet houden met wat de andere EU-landen willen. Steeds meer regels die alleen voor Nederland gelden, worden vervangen door regels van de EU. Neem bijvoorbeeld het Nederlandse drugsbeleid. Je mag in speciale winkels de softdrug wiet kopen. In de meeste andere EU-landen is het kopen en verkopen van wiet helemaal verboden. Daardoor is het voor Nederland lastig om de verkoop van wiet te blijven toestaan. Tegenstanders van de EU willen voorkomen dat wetten die alleen in hun land gelden langzaam en ongemerkt plaatsmaken voor wetten die in de hele EU gelden. Voor sommige Britten was ook dit een reden om te eisen dat hun land de EU verlaat.Voor deze les trekt u 1 uur uit.

Op twitter en SMS kunnen de leerlingen hun lofzang of hekeldicht in meerdere berichten vormgeven. Begeleid leerlingen waar nodig bij het aanmaken van een twitteraccount. Is er een smartboard beschikbaar, dan kunt u een en ander klassikaal aanschouwelijk maken. Ook kunt u dan wellicht met de klas gezamenlijk een twittergedicht maken.

Plan van aanpak:

 • Deel de klas in tweetallen in.
 • Laat de leerlingen de bron over lofzangen en hekeldichten lezen.
 • Daarna moet elk tweetal onderling afspreken wie de tweede bron leest en wie de derde.
 • Vervolgens moet elk tweetal bepalen of ze een lofzang op de EU gaat maken of een hekeldicht.
 • Ze leerlingen maken hun gedicht.
 • Als iedereen klaar is, bekijkt u de gedichten van de tweetallen.

 

Deze opdracht sluit aan bij:
Kerndoel 54

 • De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

 

 • De leerlingen weten wat een lofzang is en wat een hekeldicht.
 • De leerlingen  hebben aan de ehand van informatie een door goede en feitelijk juiste argumenten hun mening gevormd en kenbaar gemaakt over hoe de Europese Unie functioneert.
 • De leerlingen hebben hun mening over het functioneren van de EU op creatieve wijze tot uitdrukking gebracht.

 

 • Uit de tekst van het gedicht blijkt duidelijk of het om een lofzang of om een hekeldicht gaat
 • De tekst van het gedicht is in goed Nederlands geschreven.

verwante lessen

Login Form