Blauwe energie - voor de docent: info


Voor deze les trekt u 1 lesuur uit. Laat leerlingen in twee- of drietallen aan de opdracht in deze les werken.

Toon eerst aan de klas de videobron. Het duurt iets meer dan twee minuten, maar bevalt ook enkele moeilijke woorden. Dus vertel eerst aan de leerlingen dat ze moeten roepen als ze iets niet begrijpen. Als dat gebeurt, zet dan de film even stil en leg uit wat er op dat moment gezegd wordt in de film.

U kunt ook alvast uitleggen wat de volgende begrippen betekenen die in de film worden gebruikt.

  • Innovatie = vernieuwing
  • Backup = iets dat je achter de hand houdt of waar je op terug kunt vallen.
  • Transitie = overgang naar, in dit geval overgang naar het gebruik van duurzame energiebronnen.
  • Potentieel toepasbaar = kan worden gebruikt.
  • 25 Bar = 25 maal de luchtdruk op zeeniveau. Één bar komt overeen met 1016 hectopascal, de gemiddelde luchtdruk op zeeniveau.

Ga na het tonen van de film als volgt te werk:

  • Neem gezamenlijk de instructies door en zorg dat alle leerlingen de opdracht goed hebben begrepen.
  • Neem, als alle groepjes een tekst hebben gemaakt, de teksten klassikaal door en neem de beste argumenten over op het bord.
  • Maak samen van deze argumenten een nieuwe tekst die door de klas als geheel kan worden verstuurd naar een Nederlands lid van het Europees Parlement of naar alle Nederlandse leden van dat parlement. Bij dat laatste is het de bedoeling dat iedere Nederlandse Europarlementariër een exemplaar van deze tekst krijgt. Het Europees Parlement telt 26 Nederlandse leden, dus moeten er 26 exemplaren worden gestuurd, elk geadresseerd aan een Nederlands lid van het Europees Parlement..

De volledige na de verkiezingen voor het Europees Parlement bijgewerkte lijst van de Nederlandse Europarlementariërs is te vinden op https://www.europa-nu.nl/id/vgkrh5f855ms/huidige_nederlandse_leden_van_het. Het Europees Parlement is gevestigd aan de Wiertzstraat 60, B 1047 te Brussel.

Uitwerking:

In het verkooppraatje moet in ieder geval verteld worden hoe blauwe energie wordt opgewekt, waarom het een duurzame energiebron is en waarom het binnenkort op grote schaal als energiebron kan worden gebruikt. Twee andere argumenten die er zeker in horen zijn dat er minder fossiele brandstoffen als energiebron nodig zullen zijn en dat de landen van de EU minder van die brandstoffen hoeven in te voeren. Hiermee worden ze minder afhankelijk van landen die deze grandstoffen uitvoeren en is er minder geld nodig om van die brandstoffen in de landen van de EU in te voeren.

Extra bronnen:

Deze les sluit aan bij kerndoel 42

  • De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

verwante lessen

Login Form