Blauwe energie - eu-feiten


In 2015 tekenden de landen van de EU het Klimaatverdrag van Parijs. In dat verdrag staat dat alle landen samen alles moeten doen om ervoor te zorgen dat het in 2100 wereldwijd hooguit 2 graden C warmer zal zijn dan in 1850.

Om hieraan bij te dragen wil de EU:

  • de uitstoot van CO2 verminderen met 40% in 2030 ten opzichte van de jaren ’90;
  • dat de unie in 2050 niet meer bijdraagt aan de klimaatverandering door opwarming van de aarde, of anders gezegd: klimaatneutraal is geworden.
  • alle lidstaten van de EU helpen deze doelstellingen te halen door opslag van CO2, energiebesparing en het gebruiken van energiebronnen die geen uitstoot van CO2 geven in plaats van energiebronnen die dat wél doel zoals steenkool en aardgas.

unclimatechangeTrots op het bereikte Klimaatverdrag

Zo wil de EU vanaf 2019 het gebruik van vervoermiddelen die weinig of geen CO2 uitstoten aanmoedigen met een plan dat ‘Clean Mobility Package’ heet.’ De Europese Commissie wil hiermee ook bereiken dat:

  • de EU hiermee het goede voorbeeld geeft aan de rest van de wereld
  • de EU minder olie en gas hoeft in te voeren uit landen buiten de Unie. Die landen zijn niet altijd bereid of in staat om zoveel olie en gas te leveren als de EU nodig heeft
  • de EU minder geld kwijt is aan olie en dat gas. Dat bespaart jaarlijks miljarden euro, in 2020 zelfs 50 miljard.
  • er meer mensen een baan vinden in de EU omdat er meer windmolens, zonnepanelen e.d. moeten worden gemaakt
  • opwekking van duurzame energie niet of minder vervuilend is.

verwante lessen

Login Form