Blauwe energie - bron: blauwe energiecentrales


Het bedrijf REDstock BV heeft een blauwe energiecentrale gebouwd in Breezanddijk aan de Afsluitdijk. Het draait sinds 2014. De centrale is aan de Afsluitdijk gebouwd omdat via een opening zoet water uit het IJsselmeer de zoute Waddenzee in stroomt. Eerst wekte de centrale 50 kilowatt stroom op. Dat is evenveel als wat 50 gezinnen aan stroom gebruiken. Daarna werden er meer membranen in de centrale gezet om meer stroom te kunnen maken. Het proefdraaien van de centrale duurt nog tot in 2019. Toch is al bewezen dat stroom opwekken uit blauwe energie prima gaat.

Kun je dus binnen enkele jaren naast gewone stroom (opgewekt uit gas of steenkool), groene stroom (opgewerkt uit zonne-energie of windkracht) ook blauwe stroom gaan kopen bij je energiebedrijf?  Ja, zei ingenieur Jan Post in 2009. Hij denkt dat er binnen enkele jaren blauwe energiecentrales worden gebouwd in Nederland, zo vanaf 2020. Die komen vooral op plekken waar grote rivieren uitmonden in zee, de Rijn bijvoorbeeld. Want op die plekken zijn grote hoeveelheden zoet en zout water vlak bij elkaar te vinden. De meest geschikte plek in Nederland is echter de Afsluitdijk. Daar zijn zout en zoet water door de dijk gescheiden. Daar kan een blauwe energiecentrale van 200 Megawatt worden gebouwd.

proefinstallatieDe Proefinstallatie van REDstock op de Afsluitdijk

Maar eerst moet er een betere kwaliteit membranen worden gemaakt. Ook moet het maken van membranen goedkoper worden. Ten slotte moeten blauwe energiecentrales kunnen blijven draaien als het water dat erdoor heen gaat vuil is of als er diertjes en plantjes op de membranen komen te zitten. Pas dan komen de eerste blauwe energiecentrales in Nederland in bedrijf.

Inmiddels is duidelijk dat het nog enkele jaren langer zal duren voordat Post gelijk krijgt. Maar komen zullen ze, die centrales. Daar is  Kitty Nijmijer van overtuigd. Tijdens  een uitzending van het radioprogramma Een Vandaag op 27 maart 2018 legde ze uit waarom. Ook zij weet waar ze over praat want deze hoogleraar van de TU Eindhoven weet veel van membranen af. Bovendien heeft ze meegewerkt aan de centrale in Breezanddijk. De ervaring met blauwe energie die ze daarbij opdeed, gebruikt ze om in Katwijk een nieuwe blauwe energiecentrale op te zetten. Daar gaat ze proeven mee doen.

verwante lessen

Login Form