Blauwe energie - bron: wat is blauwe energie?


Het is al meer dan honderd jaar bekend dat je stroom op kunt wekken door zout en zoet water met elkaar te mengen. Die stroom heet blauwe energie. Het zit zo:

In zout water zitten zoutmoleculen. Elk zoutmolecuul heeft één atoom natrium en één atoom chloor. Als je zout oplost in water, vallen de zoutmoleculen uit elkaar. Daarbij krijgen natriumatomen een positieve elektrische lading en chlooratomen een negatieve. Naarmate je meer zout in water oplost, gaan er steeds meer geladen atomen in het water zitten. Wel komen er precies evenveel positief als negatief geladen atomen in het water. Daardoor krijgt het water géén lading.

blue energyOm stroom op te wekken, laat je zout en zoet water langs elkaar lopen. Tussen het zoute en het zoete water zet je een membraam (een dun plaatje) dat positief geladen natriumatomen of negatief gelaten chlooratomen doorlaat. Dat is wat er gebeurt in een blauwe energiecentrale. Dat zie je op de afbeelding.

  • Lictblauw = zout water
  • Blauw = zoet water
  • Cl- = chlooratomen met een negatieve lading
  • Na+ = natriumatomen met een positieve lading
  • Witte pijlen = de richting waarin elektrisch geladen atomen op gaan, Cl- door het gele membraan, Na+ door het rose membraan.

Breng het negatief en positief geladen water met elkaar in aanraking en er gaat een stroom lopen.

verwante lessen

Login Form