Vroeger en nu; zoek de tien verschillen - bron: Sicco Mansholt, minister van landbouw


sicco1974Sicco Leendert Mansholt (1908-1995) groeide op in een boerengezin. Zijn ouders en grootouders waren Groninger hereboeren (boeren met een groot bedrijf met arbeiders) en er werd thuis veel over politiek gepraat. In juni 1945, de Tweede Wereldoorlog was in Nederland net afgelopen, werd hij minister van Landbouw, Visserij en Voedsel-voorziening. Hij merkte dat men bang was voor mogelijke tekorten aan voedsel. De bevolking in Nederland groeide zó snel dat de kans bestond dat landbouwbedrijven op den duur niet genoeg voedsel voor iedereen konden produceren.

Van minister Mansholt moesten de landbouwbedrijven in Nederland groter worden, met meer vee en met meer landbouwgrond. Ook liet hij werk op landbouwbedrijven steeds meer doen met tractoren, maaimachines, melkmachines en andere machines. Hierdoor konden boeren meer voedsel maken. En ook tegen lagere prijzen verkopen want ze hoefden minder geld uit te geven aan personeel dankzij de machines. Lagere voedselprijzen waren ook goed voor de portemonnee van mensen die het voedsel willen kopen.

Om die plannen ui te voeren, voerde minister Mansholt de vaste minimumprijs in. Dat wil zeggen: boeren kregen een van te voren vastgestelde minimumprijs voor hun producten. Dat bood de boeren voldoende zekerheid om de nodige investeringen te doen. 

verwante lessen

Login Form