Europa zonder paspoort - voor de docent: leerdoelen


Leerdoelen

  • De leerlingen hebben gezien dat voor 1995 er vaste grenscontroles aan iedere landsgrens zijn
  • De leerlingen hebben gezien dat sinds de ondertekening van het Verdrag van Schengen de vaste grenscontroles in Europa geleidelijk zijn verdwenen
  • De leerlingen hebben gezien dat bijna alle EU-lidstaten het Verdrag van Schengen hebben ondertekend
  • De leerlingen hebben gezien dat er een aantal niet-EU-lidstaten deelneemt aan het Schengenverdrag.

verwante lessen

Login Form