Europa zonder paspoort - voor de docent: info


Trek voor deze lesbrief één lesuur uit. Omdat de gekozen werkvorm wat gepuzzel en uitzoekwerk met zich meebrengt is het raadzaam om deze opdracht in tweetallen te laten uitvoeren.

U deelt de klas in tweetallen in.

U print voor elk tweetal een exemplaar uit van de pagina ‘DOE HET ZO’ met het in te vullen overzicht en geeft elk tweetal leerlingen een exemplaar.

zet de leerlingen in tweetallen aan het werk.

Als iedereen klaar is, vraagt u de leerlingen hun ingevulde overzichten te laten zien.

Dit is een onderwerp waarbij het leren kennen van de wijze waarop mensen hun omgeving inrichten een belangrijke rol speelt. Hierbij spelen economische, politieke, culturele maar ook technische en sociale aspecten een rol.

Bij de oriëntatie op de wereld gaat het om de vorming van een wereldbeeld in ruimte en tijd. Leerlingen ontwikkelen een geografisch wereldbeeld aan de hand van gebieden en met behulp van kaartvaardigheden. Ze ontwikkelen een historisch wereldbeeld. Dat betekent dat ze kennis hebben van historische verschijnselen in delen van de wereld en van chronologie.

Antwoorden bij de reisopdracht:

  • Aantal grenscontroles in 1970: 10
  • Aantal grenscontroles in 2001: 6
  • Aantal grenscontroles in 2008: 4
  • Aantal grenscontroles in 2021: 0


Deze opdracht slait aan bij kerndoel 36

  • De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger.

verwante lessen

Login Form