Kiezen in Europa - voor de docent: beoordeling


De leerlingen hebben de opdracht goed uitgevoerd als:

  • hun pamflet er opvallend en aantrekkelijk uitziet, uitnodigend;
  • hun mening (wel of niet stemmen) en de argumenten om die mening te onderbouwen op het pamflet helder en bondig zijn geformuleerd;
  • het pamflet in goed Nederlands geschreven is;
  • plaatjes en tekeningen de tekst van het pamflet aanvullen en ondersteunen.

verwante lessen

Login Form