Kiezen in Europa - voor de docent: leerdoelen


Leerdoelen

  • De leerlingen kunnen uitleggen wat het Europees Parlement is.
  • De leerlingen hebben gezien hoe het Europees Parlement is ontstaan.
  • De leerlingen hebben een globaal idee verkregen van hoe het Europees Parlement wetten en regels helpt maken die voor de hele Europese Unie gelden.

verwante lessen

Login Form