Kiezen in Europa - voor de docent: info


Trek voor deze lesbrief 1 lesuur uit. Laat de leerlingen in groepen van twee of drie hun pamflet maken.

Eerst deelt u lege vellen papier en kleurpotloden of kleurenstiften uit aan de leerlingen. Dan laat u de leerlingen het filmpje over het Europees Parlement zien. Daarna kunnen de leerlingen aan de slag.
Loof een leuke prijs uit voor het leukste of origineelste pamflet.

Uitwerking:

Redenen om te stemmen tijdens de verkiezingen voor het Europees Parlement zijn:

 • Het Europees Parlement heeft steeds meer bevoegdheden, dus meer macht gekregen binnen het bestuur van de EU.
 • Door te stemmen kun je mede invloed uitoefenen op het beleid van het bestuur van de EU en daarmee op de wetten en regels die het bestuur voor de unie maken.  Dat is belangrijk want driekwart van alle regels waar we in ons dagelijks leven mee te maken hebben komt van het EU-bestuur.
 • Belangrijk is het ook omdat het EU-bestuur zich geplaatst ziet voor problemen die niet door elke lidstaat afzonderlijk kunnen worden bestreden zoalss de instroom van niet-Europese migranten en klimaatverandering.

Redenen om niet te gaan stemmen zijn:

 • Het Europees Parlement heeft weinig macht vergeleken met de Europese Commissie en met grote bedrijven.
 • Het parlement gaat omslachtig te werk en maakt daardoor extra hoge kosten, met name omdat het op drie verschillende plekken zijn werkzaamheden uitvoert waardoor alle parlementsleden tweemaal per maand moeten verhuizen en  daarbij enorme hoeveelheden documenten met zich meenemen.
 • Verkiezingen voor het Europees Parlement zijn minder belangrijk dan nationale verkiezingen, vooral die in Frankrijk en Duitsland omdat die landen binnen de EU meer macht hebben dan de overige leden van de unie.


Deze opdracht sluit aan bij:

 • Kerndoel 36
  De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger.

 • Kerndoel 51
  De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

 • Kerndoel 53
  De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.

verwante lessen

Login Form