Kiezen in Europa - bron: ga niet stemmen


Bekende personen en actiegroepen hebben allerlei redenen aangevoerd om niet te gaan stemmen tijdens de verkiezingen voor het Europees Parlement. Twee voorbeelden:

  1. In 2004 riep de actiegroep Eurodusnie Nederlanders op blanco te stemmen tijdens die verkiezingen omdat dit parlement weinig te vertellen zou hebben binnen de Europese Unie. De actiegroep noemde het parlement zelfs een “tandenloze tijger”. Het zouden vooral de Europese Commissie, de Europese Raad en grote bedrijven zijn die de dienst uitmaken.
  2. Op 14 januari 2019 zei premier Rutte in het TV-programma Buitenhof dat verkiezingen voor het Europees Parlement minder belangrijk zijn dan nationale verkiezingen zoals die in Nederland. En zeker minder belangrijk dan die in Frankrijk en Duitsland. Want die twee landen hebben het binnen de EU meer voor het zeggen dan Nederland. Wel zei Rutte dat het Europees Parlement wel degelijk nut heeft als onderdeel van het EU-bestuur.

Een andere reden die mensen aanvoeren om niet te gaan stemmen is  dat het parlement omslachtig te werk gaat en daardoor onnodig hoge kosten maakt. Als voorbeeld geven ze dit:

Een week per maand vergadert het parlement in Straatsburg. Daar vinden de zittingen met debatten en stemmingen plaats waar alle leden aan meedoen. En drie weken per maand worden in Brussel die debatten voorbereid, in commissies van ongeveer vijftig leden. Het parlement heeft ook een derde thuisstad: Luxemburg. Daar zitten vooral ambtenaren die de parlementsleden helpen. Daardoor verhuist het hele parlement twee maal per maand, van Brussel naar Straatsburg en dan terug. Dan nemen ze duizenden kisten vol documenten mee. Bij die verhuizingen reizen de parlementsleden met een een speciale hogesnelheidstrein. De extra kosten van al dat verhuizen en de drie thuisplekken zijn ongeveer 150 miljoen euro per jaar.

europeesparlementsgebouwHet Europees Parlement in Brussel

Daarom vinden Nederlandse Europarlementariërs het beter om alleen Brussel als vergaderlaats te gebruiken. Maar leden van het parlement uit andere landen willen dat het parlement ook in Straatsburg blijft vergaderen. Die leden zeggen dat Straatsburg een symbolische plek is. Want het ligt in een gebied waar tijdens de Frans-Duitse Oorlog (1870-’71), de Eerste en de Tweede Wereldoorlog hard is gevochten tussen Duitse en Franse soldaten. Bovendien staat er in het Verdrag van Amsterdam uit 1987 dat Straatsburg de zetel is van het parlement. Dat moet ook zo blijven, vindt men in Frankrijk.

verwante lessen

Login Form