Grote sprong naar het oosten - voor de docent: info

 
Trek voor deze lesbrief 1 lesuur uit. Laat de leerlingen de opdracht in de lesbief individueel of in tweetallen maken.
Print voor iedere leerling de blanco kaart van Europa uit en deel die aan de klas uit. Geef iedere leerling ook een rode, een blauwe en een groene kleurpotlood of kleurenstift.

blanco kaart europese unie


Laat de leerlingen de bronnen raadplegen of neem samen met de leerlingen deze bronnen door.  Dat geeft u de gelegenheid om toelichting te geven als daaraan behoefte bestaat bij (een deel van) de leerlingen.
Hierna kunnen de leerlingen aan de slag met de landkaart..

Als iedereen klaar is, haalt u de landkaarten op en kijkt ze na.

De opdracht sluit aan bij:
Kerndoel 51

  • De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

Kerndoel 52

  • De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer. De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken.

verwante lessen

Login Form