Grote sprong naar het oosten - bron: einde ijzeren gordijn


Tussen 1989 en 1991 verdween het IJzeren Gordijn. In 1989 viel de muur en mocht Berlijners weer van de ene naar de andere kant. Ook de grens tussen Oost- en West-Duitsland ging open. Daarna kwamen de communistische regeringen in andere Oostbloklanden ten val en in 1991 hield de Sovjet-Unie op te bestaan. De landen die deel waren van de Sovjet-Unie werden allemaal zelfstandig. De landen in het Oostblok konden vanaf dat moment zelf bepalen met wie ze wilden samenwerken.

eindeijzerengordijn

verwante lessen

Login Form