Grote sprong naar het oosten - dit ga je doen . . .


werkinuitvoeringeenuurVoor deze opdracht krijg je 1 lesuur de tijd. Maak de opdracht alleen of met een klasgenoot. Je krijgt van je juf of meester een blanco landkaart van Europa en een rode, een groene en een blauwe kleurpen of kleurenstift. Doe er nog niets mee.

 • Kijk eerst naar de film (bron: video)
 • Lees dan de andere bronnen
 • Nu kun je met de landkaart aan de slag.
 • Zoek op waar de scheidslijn tussen oost en west lag en teken deze in op de kaart.
 • Zoek op waar Joegoslavië lag en teken dat ook in op de kaart
 • Kleur dan op de kaart de landen in die nu lid zijn van de EU. Doe dat als volgt:
  • Maak de EU-landen die vroeger bij de Sovjet-Unie en het Oostblok hoorden rood.
  • Maak de EU-landen die vroeger bij Joegoslavië hoorden groen.
  • Maak de andere EU-landen blauw.

Als je klaar bent laat de kaart dan aan de juf of de meester zien.

verwante lessen

Login Form