Aanslagen in de EU - voor de docent: info


Trek voor deze lesbrief  lesuur uit. Laat leerlingen in tweetallen de bronnen lezen en hun petitie opstellen.
Deel eerst vellen papier en pennen uit aan de leerlingen.
Deel ze in tweetallen in.

Toon de film over de Damschreeuwer. Hieruit kunnen leerlingen opmaken dat het niet nodig is om een gebouw of auto op te blazen en mensen dood te schieten om paniek te zaaien en de burgers het gevoel te geven dat de overheid hen niet goed kan beschermen.

Dan kunnen ze aan het werk met de overige bronnen en het opstellen van de petitie.

Als iedereen klaar is, neemt u als een echte politicus de petities in ontvangst. Zorg wel dat de leerlingen ze ook echt aanbieden en vermelden hoeveel steun ze hebben gekregen voor hun petitie.

Deze les sluit aan bij kerndoel 52:

  • De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer. De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken.

verwante lessen

Login Form