Aanslagen in de EU - bron: speuren naar terroristen


In Nederland is niet alleen het plegen van terroristische acties strafbaar. Gestraft wordt je ook als je zo’n actie voorbereidt, ook al kom je er aan niet toe om het uit te voeren. En je krijgt straf als je mensen helpt met het voorbereiden of uitvoeren van terroristische acties. aivd

In Nederland speuren de politie en de geheime dienst (AIVD) naar mensen die zich met terrorisme bezighouden. Komt deze dienst zo iemand op het spoor, dan houden medewerkers van de dienst hem in de gaten. Ze luisteren zijn telefoongesprekken af, onderscheppen en lezen de e-mails die hij ontvangt en verzendt, houden bij welke websites hij opzoekt op internet, houden bij wie bij hem thuis komt of bij wie hij op bezoek gaat en waar hij naartoe reist. Bovendien zoeken politie en veiligheidsdiensten naar websites met oproepen tot haat tegen bepaalde personen en groepen, oproepen tot het uitvoeren van terroristische acties en informatie voor mensen die een terroristische actie willen uitvoeren. Websites waar dergelijke boodschappen op staan worden van het internet gehaald.

verwante lessen

Login Form