Aanslagen in de EU - opdracht


opdrachtpetitieWanneer mag je de privacy van burgers aantasten omwille van onze veiligheid? Altijd of alleen als het nodig is of helemaal nooit? Onderzoek eerst hoe de opsporing van terroristen gevolgen heeft voor onze privacy. Bedenk wat je daarvan vindt: 'prima, het is voor onze veiligheid' of 'van onze privacy moet iedereen afblijven'.

Daarna maken jullie een petitie voor de Europese Commissie.

  • Roep de Europese Commissie op alles te doen om nieuwe aanslagen te voorkomen. Ook als de privacy eronder te lijden heeft;
  • Roep de Europese Commissie op om nieuwe aanslagen te voorkomen, maar geef aan dat je niet elke schending van je privacy op prijs stelt. Schrijf op wat van jou wel en wat niet mag.

verwante lessen

Login Form