Europa Overzee - eu-feiten


ondertekening Verdrag van Rome  in 1957In 1957 spraken zes Europese landen af om meer met elkaar te gaan samenwerken. De afspraak werdt vastgelegd in een verdrag, het Verdrag van Rome. Op 1 januari 1958 trad dat verdrag in werking en werd de Europese Economische Gemeenschap of EEG geboren.

Op de afbeelding zie je de plek waar de afgevaardigden van de landen het verdrag ondertekenden: een prachtige kamer in een museumpaleis in Rome.

Inmiddels is de EEG uitgegroeid tot de Europese Unie, de EU.

Twee van de EEG-leden, Nederland en Frankrijk hadden toen ze de EEG oprichtten nog banden met (vroegere) koloniën buiten Europa. Deze koloniën liggen ver buiten Europa. Daarom worden ze landen en gebiedsdelen overzee (LGO’s) genoemd.

Het verdrag van Rome bepaalt dat deze LGO’s onderdeel blijven van de lidstaten. En dus horen ze ook bij de Europese Unie. Wat voor Nederland en Frankrijk geldt, geldt later ook voor de nieuwe leden. In 1973 komen Ierland, het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) en Denemarken erbij. In 1981 volde Griekenland en in 1986 volgden Spanje en Portugal. Spanje heeft nog steeds gebieden buiten Europa.

Dat Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten een speciale band hebben met een land van de EU merken de bewoners van deze eilanden telkens als er verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden worden. Volwassen eilandbewoners mogen dan hun stem uitbrengen.

Op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius kun je vanaf 2010 in euro's (én dollars) betalen, een bewijs te meer dat deze eilanden een speciale band hebben met een land van de EU. Ook op het Franse deel van Sint‑Maarten kun je in euro betalen. Op Sint-Maarten en Curaçao betaal je met de Antilliaanse gulden.
Hoewel ook Tahiti, Bora Bora en Moorea een speciale band hebben met een land van de EU kun je er niet in euro's betalen. Deze eilanden hebben samen met andere eilanden in de Stille Oceaan die onder Frans koloniaal bestuur hebben gestaan en nu bij Frans-Polynesië horen een andere munt, de CFP- of Frans-Pacefische frank. Hiermee kun je op al deze eilanden betalen.
In de gebieden en eilanden van het land dat in 1986 lid werd van Europa kun je wel met de euro betalen.

 

verwante lessen

Login Form