Europa Overzee - dit ga je doen . . .


werkinuitvoeringJe werkt in groepjes van twee of drie. Voor deze opdracht krijg je één lesuur de tijd.

eenuurJullie krijgen van de juf of meester een blanco wereldkaart en een blad met verschillende afbeeldingen: van munten, van staatshoofden en van andere afbeeldingen. Deze afbeeldingen hebben te maken met drie van de negen eilanden die jullie van de juf of meester krijgen toegewezen: Bora Bora, Canarische Eilanden, Ceuta, Melilla, Moorea, Saba, Sint-Eustatius, Sint‑Maarten en Tahiti. Het zijn dezelfde afbeeldingen als in de bronnen staan. De afbeeldingen zijn door elkaar gehusseld. Het is aan jullie om na te gaan welke afbeeldingen bij elkaar horen.

Dat doen jullie zó:

  • Zoek op waar deze gebieden en eilanden liggen. Gebruik een atlas, een globe of zoek op internet.
  • Teken deze eilanden in op jouw blanco wereldkaart.
  • Schrijf op de wereldkaart bij elk de naam die het gebied of eiland heeft.
  • Knip uit het afbeeldingenvel de afbeeldingen uit. 
  • Maak van de afbeeldingen drie setjes, een setje voor elk drietal gebieden en/of eilanden (1 staatshoofd, 1 of 2 muntsoort(en), 3 typische kenmerken) dat bij een land van de EU hoort.

blanco wereldkaartJe kunt een nog grotere blanco wereldkaart vinden op https://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-afbeeldingen-lege-wereldkaart-image4506299.

De teksten in en onder de afbeeldingen van de bronnen helpen je op weg.

Als jullie deze aanwijzingen goed hebben opgevolgd weten jullie ook bij welke lidstaat van de Europese Unie de gebieden of eilanden horen.

Vul nu onderstaand formulier in:

Saba               . . . . . . . . . . . .  en . . . . . . . . . . . .  maken deel uit van lidstaat  . . . . . . . . . . . .

Canarische Eilanden       . . . . . . . . . . . .  en . . . . . . . . . . . .  maken deel uit van lidstaat  . . . . . . . . . . . .

Tahiti              . . . . . . . . . . . .  en . . . . . . . . . . . .  maken deel uit van lidstaat  . . . . . . . . . . . .

Trek een cirkel rond elk eiland op de wereldkaart met drie verschillende kleuren. Geef de bijbehorende lidstaat dezelfde kleur als de cirkel.

Jullie weten nu bij welke lidstaat van de EU welk gebied of eiland hoort, maar nog niet sinds wanneer en waarom. Lees daarvoor de 'EU-feiten'. Schrijf op het formulier bij elk drietal gebieden of eilanden op sinds wanneer en waarom die band tussen de gebieden en eilanden en de lidstaat bestaat.

verwante lessen

Login Form