Vegetarisme - voor de docent: info

 
Voor deze les trekt u 1 uur uit. Eerst laat u de twee video's zien in Bron: Wat is vegetarisme?. Trek er 10 minuten voor uit.

Daarna maakt u groepen van twee leerlingen. Ieder tweetal bestudeert de twee andere bronnen in de les. De tweetallen verdelen dit werk onder elkaar om tijd te besparen. Geef ze er 30 minuten de tijd voor.

Na de bronnenstudie sluit u de les af met een discussie. Trek daar 20 minuten voor uit, maar mocht dit te kort blijken te zijn, dan neemt u er wat meer tijd voor.

U schrijft op het schoolbord de volgende stelling op; “Over vijftig jaar zijn we allemaal vegetariër.”

Ieder tweetal leerlingen geeft op zijn papier aan of ze het eens zijn met de stelling of oneens. Daarbij schrijven ze ook op waarom ze er zo over denken. Als ieder tweetal dat gedaan heeft, laten ze horen hoe ze over de stelling denken en waarom ze er zo over denken. Denkt iedere leerling er min of meer hetzelfde over? Of zijn de meningen hierover sterk verdeeld?

Uitwerking
Het verschil tussen vegetarisme en veganisme zit in de mate waarin mensen afzien van het gebruik van producten met bestanddelen van dieren. Ruwweg kun je daarbij de volgende indeling maken:

Optie 1: mensen besluiten niet langer alle dagen van de week vlees te eten, maar wel andere producten te blijven gebruiken die geheel of deels van dierlijke oorsprong zijn, zoals zuivel, vis, leer e.d. Ze zijn dan deeltijdvegetariër oftewel flexitariër.

Optie 2: als optie 1, met dit verschil mensen besluiten helemaal geen vlees meer te eten en vaak ook geen vis meer. Ze zijn dan vegetariër.

Optie 3: mensen besluiten geen enkel product meer te gebruiken dat geheel of gedeeltelijk van dierlijke oorsprong is. Dan zijn ze veganist.

Waarom mensen vegetariër of veganist worden heeft onder meer de volgende redenen:

  • Mensen vinden het niet acceptabel hoe pluimvee, koeien, varkens en andere dieren worden behandeld en hoe ze worden omgebracht.
    Ze worden vetgemest, en soms verminkt om te voorkomen dat ze elkaar verwonden. Ze worden opgesloten in stallen of kooien waar ze weinig bewegingsvrijheid hebben en ze niet hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Het doden van vee gebeurt vaak allesbehalve pijnloos.
    Niet altijd zien mensen, die ernstige bezwaren hebben tegen de bovenstaande praktijken, helemaal af van het eten van vlees; ze kunnen besluiten vleesproducten te kopen die afkomstig zijn van dieren die op boerderijen worden gehouden waar ze de ruimte krijgen om hun natuurlijke gedrag te vertonen.
  • Mensen beroepen zich op hun levensovertuiging. Vooral sommige hindoes en boeddhisten geloven dat dieren net als mensen een ziel hebben en daarom niet mogen worden omgebracht en geslacht. Volgens de islamitische leer dienen dieren met respect te worden behandeld, ook als ze gedood en geslacht worden, omdat ze bewustzijn hebben.

De afgelopen tientallen jaren is het aantal vegetariërs en veganisten in Nederland groter geworden ten opzichte van de rest van de bevolking van Nederland. Die trend kan en zal vermoedelijk doorzetten als er meer, betere en goedkopere vleesvervangers op de markt komen. Het wordt ook steeds makkelijker en goedkoper wordt om kweekvlees en zuivelproducten te maken, zonder dat er levende dieren aan te pas komen.

Kerndoelen
37 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

39 De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

 

verwante lessen

Login Form