Vegetarisme - dit ga je doen

 

werkinuitvoeringeenuurVoor deze opdracht krijg je 1 lesuur de tijd. 

Kijk eerst naar twee video's van Bron: Wat is vegetarisme? Daar krijg je 10 minuten voor.

Daarna bestudeer je de Bron: Uit respect voor dieren en de Bron: Uit levensovertuiging. Daar krijgt er 30 minuten de tijd voor. Je doet het samen met een klasgenoot. Dan kun je dit werk onderling verdelen.

Ten slotte houdt je juf of meester samen met alle tweetallen de discussie. Hij of zij schrijft de stelling op het schoolbord op.

Noteer voor jezelf of je het eens of oneens bent met de stelling. Schrijf erbij waarom je er zo over denkt.

Als iedereen dat gedaan heeft, leest je juf of meester de reacties voor aan de klas.

Dan merk je of jullie allemaal min of meer dezelfde mening over de stelling hebben. Of juist verschillende meningen.

 

verwante lessen

Login Form