Wie moet ik bellen? - eu-feiten

 

©Diliff De Europese Unie bestaat (mei 2019) uit de volgende belangrijke onderdelen:

  • De Europese Raad. Deze bestaat uit 28 regeringsleiders onder leiding van de gekozen voorzitter.
  • De Europese Commissie. Die kun je zien als dagelijks bestuur van de EU en bestaat uit 28 eurocommissarissen.
  • Het Europees Parlement. Alle inwoners van Europa boven de 18 hebben stemrecht en kiezen eens in de vijf jaar de leden van het Europees Parlement. In totaal zitten er 751 mensen in het parlement. Het Verenigd Koninkrijk heeft meegedaan met de verkiezingen in mei 2019. Maar als het Verenigd Koninkrijk echt de EU verlaat zal het parlement kleiner worden.
  • Het Hof van Justitie (de Europese Rechtbank).

De taken binnen de Europese Unie zijn als volgt verdeeld:

  • De Europese Raad geeft de richting aan. De regeringsleiders samen beslissen welke kant het op moet met Europa. Daarvoor komen ze minstens vier keer per jaar bij elkaar.
  • De Europese Commissie maakt de wetten en zorgt, als de wetten zijn aangenomen, dat ze ook worden uitgevoerd. Eurocommissarissen zijn een soort Europese ministers.
  • Het Europees Parlement neemt de wetsvoorstellen aan of wijst ze af. Het parlement kan ook wijzigingen voorstellen. Het parlement controleert verder het werk van de Europese Commissie. Als de meerderheid van het parlement vindt dat de Commissie slecht werk levert, dan kan het de hele commissie naar huis sturen. Europarlementariërs zijn te vergelijken met de Tweede Kamerleden.
  • Het Hof van Justitie zorgt ervoor dat de afspraken die binnen de Europese Unie worden gemaakt ook worden nageleefd.

verwante lessen

Login Form