Dieren: (bijna) verdwenen - dit ga je doen

 
werkinuitvoeringeenuurVoor deze opdracht krijg je 1 lesuur de tijd. 

Eerst zie je een voorbeeld van natuurbescherming in de praktijk. Voor dit deel van de les trekken we 10 minuten uit.

Lees eerst deze vier vragen door:

  • Waardoor is het wilde konijn in Nederland hard in aantal achteruit gegaan en dreigt het uit te sterven?
  • Wat doen natuurbeschermers hiertegen?
  • Waarom leveren toeristen voor konijnen gevaar op?
  • Waarom vindt de natuurbeschermer in de film het belangrijk dat het wilde konijn niet helemaal verdwijnt?

Kijk nu naar de Schooltv-film in Bron: Wilde konijnen.

Schrijf de antwoorden op de vragen voor jezelf op.

Daarna ga je aan de slag met de drie andere bronnen in de les. Je werkt in drie groepen. Voor dit deel van de opdracht krijg je 30 minuten de tijd.

Kies samen met enkele klasgenoten een diersoort uit dat enige tijd nagenoeg weg is geweest in Nederland, of helemaal uitgestorven is geweest.

Neem de bron door en beantwoord de vragen hierboven. Je mag daarbij naar nog meer informatie zoeken over de diersoort waar de bron over gaat.

Schrijf een verslagje over wat je hebt geleerd over het soort dier. Zet je antwoorden op de vragen in het verslag. Als het verslag klaar is, kies iemand in je groep uit om het in de klas voor te lezen.

Ter afsluiting van deze les hoouden jullie een kort klassengesprek over hoe je zelf dieren kunt helpen beschermen in Nederland.

 

verwante lessen

Login Form