Gasboringen in de Waddenzee? - bron: moddergat

 
Niet alleen op Ameland wordt gas gewonnen, maar ook op drie andere plekken in het Waddengebied. Bijvoorbeeld ook ten westen van Harlingen.

Aanvankelijk hadden de overheid en mijnbouwbedrijven afgesproken dat ze niet meer op nieuwe plekken in het Waddengebied naar gas zouden gaan boren. Die afspraak is in 1995 verlopen.

Daarna heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij NAM plannen gemaakt om in het oostelijk deel van het Waddengebied toch naar gas te gaan boren.

Milieugroepen die het gebied willen beschermen, protesteerden fel tegen die plannen. Ze waren bang dat de leefomgeving in het oostelijk Waddengebied min of meer zou worden vernield. Ook zou de bodem ervan gaan dalen en zouden ongelukken bij de gaswinning leiden tot vervuiling van het gebied.

Toch keurde de Raad van State, het hoogste gerechtshof van Nederland, in augustus 2007 de plannen van de NAM goed. Enkele maanden daarvoor was al gestart met de gaswinning op een plek die Moddergat heet.

achterdedijkDe Waddenzee achter de zeedijk bij Paesens-Moddergat

Daarmee is het laatste woord nog niet gezegd over nog meer gaswinning in het Waddengebied. Zo keerden de burgemeesters van acht Nederlandse en Duitse Waddeneilanden zich tegen het winnen van nog meer gas in het Waddengebied. Daartoe schreven ze in januari 2022 een brandbrief naar de regering in Den Haag. Die wil namelijk de plannen voor meer gaswinning doorzetten.

 

verwante lessen

Login Form