Gasboringen in de Waddenzee? - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerlingen weten dat zeehonden zoogdieren zijn die meestal in zee verblijven.
  • De leerlingen kunnen twee redenen noemen waarom er veel zeehonden leven in Waddengebied.
  • De leerlingen kunnen enkele redenen benoemen waarom de leefomgeving van zeehonden in het Waddengebied in kwaliteit achteruit gaat, als op steeds meer plekken in het gebied gas wordt gewonnen. Zij kunnen beschrijven wat er dan zou kunnen gebeuren.
  • De leerlingen hebben gezien welke groepen mensen vanwege die redenen gekant zijn tegen (meer) gaswinning in het Waddengebied.
  • De leerlingen kunne aan de hand van recente geopolitieke ontwikkelingen en het vanaf 1995 door de Nederlandse regering gevoerde energiebeleid aangeven waarom de kans toeneemt dat de gaswinning in het Waddengebied tóch wordt uitgebreid.

 

verwante lessen

Login Form