Hulpdieren - voor de docent: info

 
Dieren worden al eeuwenlang gebruikt als lastdier, rijdier en als gezelschapsdier.
Politie en reddingsdiensten maken gebruik van speurhonden. Maar ook in de gezondheidszorg worden dieren ingezet.

Daarvan zien leerlingen meerdere voorbeelden in deze les.

Plan van aanpak
Voor deze les trekt u 1 uur uit. 

U laat de leerlingen voor zichzelf antwoord geven op de stelling.
Daarna laat u de leerlingen in tweetallen de andere bronnen in de les doornemen. Geef ze daar 30 minuten de tijd voor.

Als ze hiermee klaar zijn, geeft elke leerling voor zichzelf opnieuw antwoord op de stelling. Daarbij geeft elke leerling ook aan of en waarom dit tweede antwoord anders is dan het eerste antwoord.

De les sluit u af met een klassikaal gedeelte. Ruim daar 20 minuten voor in.

Vraag aan enkele leerlingen of hun tweede antwoord op de stelling anders is dan hun eerste antwoord op de stelling. Als dat zo is, vraag hen dan ook waarom het tweede antwoord verschilt van het eerste.

Daarna praat u met alle leerlingen over wat ze in deze les geleerd hebben over dieren die hulp of therapie helpen geven aan mensen.

Uitwerking
Dieren worden getraind om mensen met een kwaal bij te staan. Het gaat onder meer om hulphonden voor mensen met een ernstige post-traumatische stoornis kampen, zoals bijvoorbeeld oorlogsveteranen.

Een rol in de gezondheidszorg is ook weggelegd voor de dieren op een zorgboerderij. Mensen op hoge leeftijd of met een geestelijke of lichamelijke kwaal kunnen bij wijze van dagbesteding meehelpen bij het verzorgen van deze dieren. Ze kunnen ook nog andere taken vervullen op de zorgboerderij.

Verder staan sommige verzorgingstehuizen nieuwe bewoners toe om hun huisdier of huisdieren mee te nemen. Het idee hierachter is dat de bewoners zich vaak beter op hun gemak voelen en daardoor langer in redelijke gezondheid kunnen blijven leven.

Ten slotte zouden ziekenhuizen huisdieren van patiënten kunnen toelaten tijdens bezoekuren.
Het idee hierachter is dat patiënten die hun huisdier of huisdieren regelmatig zien, zich meer op hun gemak voelen en daardoor makkelijker genezen van de kwaal of kwalen die opname in het ziekenhuis nodig hebben gemaakt.
Uit een proef in een ziekenhuis in Venlo bleek dat het toelaten van huisdieren een positief effect had op de patiënten.

Kerndoelen
34 De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.

 

verwante lessen

Login Form