Hulpdieren - bron: stelling nogmaals

 
Nogmaals de stelling: "Voor onze gezondheid kunnen we huisdieren niet missen."

Geef weer met een cijfer tussen de 1 (helemaal oneens) of 10 (helemaal eens) aan in hoeverre je het nu eens of oneens bent met deze stelling.

Cijfer: …

Vergelijk dit cijfer met het eerste antwoord dat je gaf.

Ben je anders over deze stelling gaan denken na het doornemen van de bronnen? Zo ja, waarom dan?

Antwoord:

 

verwante lessen

Login Form