Hulpdieren - dit ga je doen

 
werkinuitvoeringeenuurVoor deze opdracht krijg je 1 lesuur de tijd. 

Geef eerst voor jezelf antwoord op de volgende stelling: "Voor onze gezondheid kunnen we huisdieren niet missen."

Geef met een cijfer tussen de 1 (helemaal oneens) of 10 (helemaal eens) aan in hoeverre je het eens of oneens bent met deze stelling. Jouw cijfer: …

Daarna bekijk of lees je de bronnen in de les. Doe dat samen met een klasgenoot. Je krijgt er 30 minuten de tijd voor.

Geef dan voor jezelf nogmaals antwoord op dezelfde stelling. Geef aan óf en waarom dit antwoord anders is dan het antwoord dat je eerst gaf.

De les wordt afgesloten met een klassikaal gedeelte. Dat duurt 20 minuten. Je juf of meester vraagt enkele van jullie of hun antwoord op de vraag in de stelling de tweede keer anders is dan de eerste keer. En waarom dat zo is.

Daarna praten jullie met de leerkracht over wat jullie in deze les geleerd hebben over dieren die hulp verlenen aan mensen.

 

verwante lessen

Login Form